OS command line cross reference

OS command line cross reference

Text in parentheses desribe what minimum operating system you need to have, to have the command available. Often you can install the command with the ressource kit for lesser/older Windows versions.

Kommando Windows Linux
(Unix/Linux/OS X)
FreeBSD
(xxxBSD)
I gang
Start Terminal WIN+R cmd ENTER OS X: COMMAND+SPACE terminal ENTER
Kør fil filnavn.bat ENTER ./filnavn.sh ENTER
Skift bruger til superbruger WIN Shutdown/Logoff su -
Kør kommando med admin-rettigheder runas /user:Administrator ??? sudo ???
Start kommandoprompt som superbruger runas /user:Administrator cmd sudo -s ... sudo tcsh
Sluk computeren shutdown -s (XP) shutdown
Genstart computeren shutdown -r ... (XP) reboot
Reset user/admin kodeord Insert install CD, Reboot while holding C button down, Choose language, next, Menu: Utilities, Reset password, choose user.
Populære kommandoer
Hjælp til en kommando help ... help dir ... dir /? man ... man ls ... ls -?
Hjælp til brugerstyring/services etc. net help
Automatisk opstart af programmer msconfig/regedit
Find en fil via indeks (database, der ikke nødvendigvis er up-to-date) locate "filnavn"
Opdater fil indekset (til locate etc) updatedb
List nyeste 5 filer dir c: .... ls -lath | head 7
Søg filsystemet igennem efter en fil dir c:\filnavn /s find / -type f -name filnavn
Slet alle filer af en type på hele maskinen find . -type f -name 'unwanted.php' -delete
Søg standardlokationer efter et program dir c:\*.exe /s whereis programnavn
Søg filsystemet efter filer der indeholder en tekst find "tekst" c:\*.*
findstr /S "tekst" c:\*.* (udvidet version)
grep -riH "tekst" /etc/*
Slet fil del filnavn
erase filnavn (alternativ)
rm filnavn
Slet folder med filer og underfoldere rd /S folder rm -R -f folder
Vis aktuel path cd pwd
Skift path til hovedfolder cd \ cd /
Giv fuld kontrol for filer rekursivt til bruger cacls filnavn /T /G administrator:F chmod 777 filnavn
Skift ejerskab for filer rekursivt xcacls filnavn /T /G administrator:O (extra-program) chown -R root:group filnavn
Slå ACL til sudo fsaclctl -p / -e (source)
Diverse
Kopier fil(er) copy cp
Flyt/omdøb fil(er) move mv
CPU belastning Task manager top ... top -o time (god, kort, lang)
Skift prioritet for en proces Task Manager - Processes - Set Priority renice
Dræb (stop) en aktiv proces taskkill /PID proces-id ... taskkill /F /PID proces-id kill proces-id ... sudo kill -9 proces-id
Dræb alle processer ud fra navn, bruger etc.(ex. webserver httpd) pkill httpd killall httpd
Dræb alle processer - ekstra commands som i: ps aux | grep my_pattern pkill -f my_pattern
Editer fil edit vi/pico/nano vi/ee
Fil browser Installer: Total Commander mc (Midnight Commander)
Vis read-only attributter ? lsattr /var/www/???
Skift read-only (immutable) attributter ? chattr [+|-] /var/www/??? . Help
Kombinationer
Skriv output til fil dir > output.txt ls > output.txt
Vis services tasklist (XP) launchctl list ... og sudo launchctl list
Stop en service net stop "service-navn" sudo launchctl unload /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.SERVICE-FIL-NAVN.plist
Slå en service fra sc delete "service-navn" (XP) sudo launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.SERVICE-FIL-NAVN.plist
Oppetid siden sidste genstart Systeminfo | Find "Up Time" (XP) uptime
Søg og erstat i filer Total Commander, Alt+F7 sed -i .bak 's/OLDTEXT/NEWTEXT/g' /etc/httpd/conf.d/* (afterwards mv *.bak /tmp)
Forbrugt/fri plads dir c:, dir d: df -h
Subdir sizes dir c: /S du -shc /*
Www sizes with total and exclude du -shc /var/www/* --exclude=/var/www/_backup
Number of files in current dir ls -1 | wc -l
Number of files in current dir and subdir find . -type f | wc -l
Ledig RAM systeminfo | Find "Memory" free -h
Hvilket OS (version)? winver eller wmic os get caption cat /etc/system-release (or cat /etc/*-release or uname -r for Linux kernel) uname -a
32 or 64 bit system? getconf LONG_BIT getconf LONG_BIT
Antal processorer nproc eller lscpu
Viser brugerprocesser tasklist (XP Pro) ps
Skifter til lukket skærm/bruger screen -r
Populære værktøjer
Komminker/test port telnet telnet
Hent data via HTTP wget ... curl
Partitioner diske fdisk fdisk
Fysiske diske lsblk / blkid geom disk list / camcontrol devlist
Populære 3. parts værktøjer
Clonezilla-SysRescCD Live CD http://clonezilla-sysresccd.hellug.gr/
CVS (Concurrent Versions System) cvsup cvsup
Set server name nano /etc/hostname
Show network interface ifconfig ip addr
Show IPs for netcard hostname -I ipconfig getifaddr en0
Reload login . ~/.bashrc (. is short for source)
Pack files tar -cvzf /tmp/backup-YYYYMMDD-HHMM.tar.gz sourcefolder/
Unpack files tar -xvzf /tmp/backup-YYYYMMDD-HHMM.tar.gz /var/www/WEBSITE anotherfolder
List content tar -tvzf /tmp/backup-YYYYMMDD-HHMM.tar.gz
Gzip files gzip /tmp/backup-YYYYMMDD-HHMM.tar zipfile.tar.gz
Gunzip files gunzip /tmp/file.gz
List files gzip -l /tmp/file.tar.gz
Restart firewall service safely /etc/rc.d/ipfw stop ; sleep 5 ; /etc/rc.d/ipfw start xxx stop ; read -n1 -t5 any_key && xxx start
Run commands simultaneously command1 & command2 & command3 Stack

Windows XP command line værktøjer.

Hjælp til mine problemer med OS X:
mdutil -E (rebuild Spotlight index)
(Bruges hvis ATSServer dør, den laver font styring som Spotlight bruger under indeksering.

ATSutil databases -remove (alle brugere)
atsutil databases -removeUser (selv)


	 
	  CPU belastning
	  Task manager
	  top (load average b¯r vÊre under 3)
	 
uptime, 
http://en.wikipedia.org/wiki/Load_(computing)
http://en.wikipedia.org/wiki/Top_%28Unix%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Ps_%28Unix%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Pstree_%28Unix%29
http://www.lifeaftercoffee.com/2006/03/13/unix-load-averages-explained/
reboot

Forbrugt plads p server:
df -hc
dir c:, dir d: etc.

Andet:
screen -r (viser andet login)
cvsup (henter nye pakker, som man kan opdatere fra)

http://www.webhostgear.com/35.html

deprecated   replacement(s)
==========   ==============
- arp      ip n (ip neighbor)
- ifconfig   ip a (ip addr), ip link, ip -s (ip -stats)
- iptunnel   ip tunnel
- iwconfig   iw
- nameif    ip link, ifrename
- netstat    ss, ip route (for netstat-r), ip -s link (for netstat -i), 
        ip maddr (for netstat-g)

- route     ip r (ip route)

Netstat etc. replacements: http://en.wikipedia.org/wiki/Iproute2
http://dougvitale.wordpress.com/2011/12/21/deprecated-linux-networking-commands-and-their-replacements/